Wczytuję dane...
Odstąpienie od umowy

Magic Moments Andrzej Płachta
ul. Tatarkiewicza 13A/12
41-819 Zabrze
email: biuro@bajkowetonery.pl
tel.: +48 515 612 614

....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem


.....................................