Wczytuję dane...
NEWSLETTER

KLAUZULA INFORMACYJNA - NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU JONDA. z siedzibą w
Zabrzu (41-819) przy ul. Franciszkańskiej 25A/13.

2. Może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem e-mail: sklep@bajkowetonery.pl lub
telefonicznie pod nr telefonu 515612614 (koszt połączenia jeden impuls, niezależnie od
długości trwania rozmowy),


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu wystosowania żądania usunięcia z
subskrypcji.

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27.04.2016 r.

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa
realizacja usługi „Newsletter”.